Logo-Estudi, com el seu nom indica, està format per dues parts: la Logopèdia i les Tècniques d’Estudi.

De vegades ens solapem i ens complementem, i en altres moments treballem en paral·lel, cadascú aprofundint en la seva àrea; però al final ens reunim, compartim, debatem i ens acabem enriquint, aprenent els uns dels altres.

_

L’essència de Logo-Estudi

Logo-estudi va començar l’any 1985 com a resposta a la necessitat de les famílies d’omplir les llacunes de base dels seus fills. Hi ha molts alumnes que tenint una bona capacitat intel·lectual, per raons diverses, s’han perdut i no han après bé allò que tocava en el moment que tocava. Per tant, amb el pas del temps, es troben que intenten aixecar un edifici sense els fonaments adequats: les assignatures instrumentals. Així doncs calia trobar un lloc, un espai especial on algú li dediqués al seu fill o filla el temps i la paciència necessaris per a tornar enrere i explicar de nou allò que en el seu moment no havien après, entès o assimilat bé. Ben aviat vam veure que cada nen és un món i que cada intel·ligència funciona de manera ben diferent. Per tant, era vital estudiar cada cas exhaustivament i fer una exploració inicial. Així vam aprendre a trobar quines eren les vies d’entrada més adequades a cada alumne, quines eren les seves mancances específiques i que la clau és dissenyar un pla de treball individualitzat, adaptat a la manera d’aprendre, a les seves habilitats i a la personalitat de cadascú. Com que, per a la majoria dels nostres estudiants, l’arrel del problema era un desenvolupament deficient del llenguatge, la logopèdia va ser ben aviat molt necessària. D’aquí que l’àrea de Patologia del Llenguatge anés prenent importància i cos a Logo-Estudi. Això ens va portar a treballar cada cop amb infants més petits, en edats més primerenques, per tal de fer un treball preventiu, abans fins i tot de l’inici de les dificultats d’aprenentatge pròpiament dites. Així doncs, actualment, treballem en un mateix equip professors, logopedes, terapeutes, alumnes… aportant idees, experiència, provant, inventant, comprovant, rebatent, innovant i creixent plegats.

Els nostres alumnes

Els nostres alumnes són especials. Són alumnes que amb el que reben de l’escola no aprenen. Alguns tenen altes capacitats (ACI), altres tenen dislèxia, o por a les matemàtiques (aritmofòbia), alguns vénen perquè volen millorar la mitjana per selectivitat, altres pateixen desatenció (TDA-H) i alguns una gran apatia i desmotivació… Tots tenen alguna paticularitat que fa que el seu rendiment escolar no sigui el desitjat, però una cosa està clara: a ningú no li agrada suspendre.

Per això fem una exploració inicial i un diagnòstic que determinin per quina causa no poden utilitzar totes les seves capacitats.

Què fem?

Logopèdia

El mot logopèdia prové del grec logos, que etimològicament significa logo (paraula) i paideia (educació).

La logopèdia (o fonoaudiologia) és la disciplina sanitària que té per objectiu l’avaluació, el dianòstic, el tractament i la prevenció dels transtorns de la comunicació humana que es manifesten mitjançant patologies i alteracions de la parla, la veu, el llenguatge oral i escrit i les funcions orofacials no verbals (succió, alimentació, deglució…).

Els logopedes de Logo-Estudi estem especialitzats en:

• Parla: retard o transtorn de parla, dislàlies (dificultats d’articulació), disfèmia (tartamudesa), dicció i vocalització.

• Llenguatge: retard de llenguatge, T.E.L., T.E.A.

• TDA-H: funcions executives, A.V.D (estratègies quotidianes), organització i planificació dels aprenentatges.

• Lecto-escriptura: dislèxia, disgrafia, disortografia.

• Veu: disfonies, rehabilitació prèvia i postquirúrgica.

• Funcions orofacials: teràpia miofuncional, deglució atípica o disfuncional, ESMO (estimulació de la succió en neonats), SAOS (roncs i apnees), rehabilitació postoperatòria, reeducació de la respiració oral.

• Transtorns alimentaris: fagofòbia, neofòbia, ARFID (evitació/restricció de la ingesta), intolerància al sòlid, hipersensibilitat tàctil, disfàgia orofaríngia.

Aquests tractaments els duem a terme tant a les nostres instal·lacions de Logo-Estudi com a l’Hospital Quiron Teknon.

Què fem?

Tècniques d’estudi

Logo-Estudi a TVE

16/03/2012

¿Existe la técnica perfecta para estudiar?

Durada aproximada: 26 minuts

Les nostres tècniques d’estudi són específiques per a cada alumne, adaptades a les seves capacitats (visuals, auditives, motrius…), al seu ritme de treball i al seu nivell d’aprenentatge.

A quines assignatures apliquem les tècniques? Doncs, en totes: matemàtiques, física, química, biologia, filosofia, història, llengües, literatura…

No són tècniques teòriques sinó pràctiques, és a dir, partim del temari de l’assignatura (llibres, fotocòpies, moodle…) per a preparar dia a dia els exàmens: han d’aprendre a destriar la informació rellevant (fer un bon subratllat), a sintetitzar (amb resums, esquemes, mapes conceptuals…) i a desenvolupar les idees dels seus escrits (comentaris de textos, preguntes d’exàmens, exposicions…). A més dels resultats acadèmics, ens importa també el procés d’aprenentatge personal de l’alumne.

A Logo-Estudi l’objectiu és aprendre a aprendre!

Com ho fem?

L'exploració inicial

Abans d’iniciar la nostra tasca pedagògica és vital saber com és l’alumne.

Això significa que hem de conèixer bé la seva personalitat, intel·ligència (punts fort i punts dèbils) i quin és el nivell assolit en cadascuna de les assignatures instrumentals.

Per tant, una exploració psicopedagògica exhaustiva ens permet planificar la seva reeducació:

– nombre de sessions a la setmana

– tipus de reeducador que necessita

i el més important, detectar, si és el cas, dificultats d’aprenentatge que estiguin interferint en el seu rendiment acadèmic.

Tutorització

Els professionals que treballem amb cada alumne ens reunim periòdicament per tal de valorar la seva evolució acadèmica, personal i emocional. Això ens permet de rectificar i adequar molt ràpidament les tècniques que millor li funcionen.

Un cop al trimestre, ens reunim amb el seu tutor de l’escola per tal de coordinar esforços i que els professors ens puguin fer les demandes específiques d’algunes assignatures en aquell trimestre en concret.

El contacte amb els pares és fluïd i adaptat al cas i a les seves necessitats.

En els casos que ho requereixin, també ens reunim amb el psicòleg o el psiquiatre que li pauti la medicació.

Individualització
L’exclusivitat de Logo-Estudi es basa en les classes individualitzades. Els mateixos estudiants reconeixen que el tracte personalitzat professor–alumne facilita l’atenció i concentració. Un altre avantatge és que els estudiants més tímids pregunten allò que no s’atreveixen dins del grup classe. També, hi ha qui troba l’espai per gestionar les seves inquietuds, preocupacions i alegries a les sessions de Logo-Estudi obtenint maduresa i autonomia.

La Sala d'Estudi
És un espai pensat a mode de biblioteca, on hi ha un professor de suport i tothom està en silenci, concentrat i treballant. Fa de “bombolla aïllant de concentració”: no hi ha T.V., ni germans, ni neveres, ni mòbils,…, ni distractors. En ella es dóna un cert efecte de contagi de la motivació: “no puc molestar els altres”.

Localització

Les nostres instal·lacions

Logo-Estudi

c/. Ramon Miquel i Planas, 6-8

08034 Barcelona

Fix: 93 205 15 29

Mòbil: 609 72 17 32

Les nostres instal·lacions

Logo-Estudi

a Hospital Quirón Teknon

Hospital Quirón Teknon

Consultoris Marquesa. Despatx 60

c/. Marquesa de Vilallonga, 12

08034 Barcelona

A Hospital Quirón Teknon

També es pot posar en contacte amb nosaltres